توضیحات محصولات

ا

پنیر تست خمیرآوران

ترکیبات: پنیر اولیه (شیر تازه گاو، مایه پنیر، کلرورکلسیم، استارتر) خامه، پنیر سفید، کره، ریکوتا، سیترات سدیم، نمک تصفیه شده در صنایع غذایی

(180گرمی)دانلود تصویر بسته بندی

پنیر پیتزا پروسس رنده طلایی خمیرآوران

ترکیبات: پنیر اولیه (شیر تازه گاو، مایه پنیر، کلرورکلسیم، استارتر) خامه، پنیر سفید، کره، ریکوتا، سیترات سدیم، نمک تصفیه شده در صنایع غذایی

(2 کیلویی)دانلود تصویر بسته بندی

پنیر پیتزا پروسس رنده نقره ای خمیرآوران

ترکیبات: پنیر اولیه (شیر تازه گاو، مایه پنیر، کلرورکلسیم، استارتر) خامه، پنیر سفید، کره، ریکوتا، سیترات سدیم، نمک تصفیه شده در صنایع غذایی

(2 کیلویی)دانلود تصویر بسته بندی

پنیر چیزبرگر خمیرآوران

ترکیبات: پنیر اولیه (شیر تازه گاو، مایه پنیر، کلرورکلسیم، استارتر) خامه، پنیر سفید، کره، ریکوتا، سیترات سدیم، نمک تصفیه شده در صنایع غذایی

(180گرمی)دانلود تصویر بسته بندی
ا

پنیر پروسس ورقه خمیرآوران

ترکیبات: پنیر اولیه (شیر تازه گاو، مایه پنیر، کلرورکلسیم، استارتر) خامه، پنیر سفید، کره، ریکوتا، سیترات سدیم، نمک تصفیه شده در صنایع غذایی

(180گرمی)دانلود تصویر بسته بندی

پنیر پیتزا پروسس رنده خمیرآوران

ترکیبات: پنیر اولیه (شیر تازه گاو، مایه پنیر، کلرورکلسیم، استارتر) خامه، پنیر سفید، کره، ریکوتا، سیترات سدیم، نمک تصفیه شده در صنایع غذایی

(180گرمی)دانلود تصویر بسته بندی

پنیر پیتزا پروسس رنده خمیرآوران

ترکیبات: پنیر اولیه (شیر تازه گاو، مایه پنیر، کلرورکلسیم، استارتر) خامه، پنیر سفید، کره، ریکوتا، سیترات سدیم، نمک تصفیه شده در صنایع غذایی

(500گرمی)دانلود تصویر بسته بندی

خمیر پیتزا به سبک ایتالیایی (کریسپی) خمیرآوران

آرد گندم نول، روغن مایع گیاهی، خمیرمایه خشک، نمک تصفیه شده (0/6%)، بهبود دهنده (0/6%)، شکرسفید (0/5%) و آب آشامیدنی.

4 عدد(720گرمی)دانلود تصویر بسته بندی
ا

خمیر پیتزا به سبک یونانی (فلوفی) خمیرآوران

ترکیبات: آرد گندم نول، روغن مایع گیاهی، خمیرمایه خشک، نمک تصویه شده(0.6%)، بهبود دهنده(بیکربنات سدیم، پیروفسفات سدیم، 0.6%)، شکر سفید(0.5%) و آب آشامیدنی.

4 عدد(720گرمی)دانلود تصویر بسته بندی

خمیر یوفکا خمیرآوران

آرد گندم نول، روغن مایع گیاهی، خمیرمایه خشک، نمک تصفیه شده (0/6%)، بهبود دهنده (0/6%)، شکرسفید (0/5%) و آب آشامیدنی.

لایه ای (700 گرمی)دانلود تصویر بسته بندی

خمیر جادویی خمیرآوران

ترکیبات: آرد گندم نول، روغن مایع گیاهی، خمیرمایه خشک، نمک تصویه شده(0.6%)، بهبود دهنده(بیکربنات سدیم، پیروفسفات سدیم، 0.6%)، شکر سفید(0.5%) و آب آشامیدنی.

2 عدد (600 گرمی)دانلود تصویر بسته بندی

خمیر پیراشکی سبزیجات خمیرآوران

ترکیبات: آرد گندم نول، روغن مایع گیاهی، خمیرمایه خشک، نمک تصویه شده(0.7%)، بهبود دهنده(بیکربنات سدیم، پیروفسفات سدیم، 0.17%)، شکر سفید(0.3%)، طعم دهنده ها(پودر جعفری، پیاز و زردچوبه 0.4%)، بتاکاروتن(رنگ خوراکی 0.08%، ADI=5) و آب آشامیدنی.

15 عدد(500گرمی)دانلود تصویر بسته بندی

خمیر پیراشکی ساده خمیرآوران

ترکیبات: آرد گندم نول، روغن مایع گیاهی، خمیرمایه خشک، نمک تصویه شده(0.7%)، بهبود دهنده(بیکربنات سدیم، پیروفسفات سدیم، 0.17%)، شکر سفید(0.3%)، بتاکاروتن(رنگ خوراکی 0.08%، ADI=5)، زردچوبه(0.05%) و آب آشامیدنی.

15 عدد(500گرمی)دانلود تصویر بسته بندی

خمیر پیراشکی پپرونی خمیرآوران

ترکیبات: آرد گندم نول، روغن مایع گیاهی، خمیرمایه خشک، نمک تصویه شده(0.7%)، بهبود دهنده(بیکربنات سدیم، پیروفسفات سدیم، 0.17%)، شکر سفید(0.3%)، طعم دهنده ها(پودر فلفل قرمز، سیر، پیاز، زردچوبه، آویشن 0.4%)، بتاکاروتن(رنگ خوراکی 0.08%، ADI=5) و آب آشامیدنی.

15 عدد(500گرمی)دانلود تصویر بسته بندی

خمیر پیراشکی با طعم کچاپ خمیرآوران

رکیبات: آرد گندم نول، روغن مایع گیاهی، خمیرمایه خشک، نمک تصویه شده(0.7%)، بهبود دهنده(بیکربنات سدیم، پیروفسفات سدیم، 0.17%)، شکر سفید(0.3%)، طعم دهنده ها(پودر فلفل قرمز، سیر، پیاز، زردچوبه، آویشن 0.4%)، بتاکاروتن(رنگ خوراکی 0.08%، ADI=5) و آب آشامیدنی.

15 عدد(500گرمی)دانلود تصویر بسته بندی

خمیر پیتزا خمیرآوران

ترکیبات: آرد گندم نول، روغن مایع گیاهی، خمیرمایه خشک، نمک تصویه شده(0.6%)، بهبود دهنده(بیکربنات سدیم، پیروفسفات سدیم، 0.6%)، شکر سفید(0.5%) و آب آشامیدنی.

15 عدد(500گرمی)دانلود تصویر بسته بندی
ا

خمیر پیتزا ساده خمیرآوران

ترکیبات: آرد گندم نول، روغن مایع گیاهی، خمیرمایه خشک، نمک تصویه شده(0.7%)، بهبود دهنده(بیکربنات سدیم، پیروفسفات سدیم، 0.17%)، شکر سفید(0.3%)، بتاکاروتن(رنگ خوراکی 0.08%، ADI=5)، زردچوبه(0.05%) و آب آشامیدنی.

4 عدد(460گرمی)دانلود تصویر بسته بندی

خمیر پیتزا مینی خمیرآوران

ترکیبات: آرد گندم نول، روغن مایع گیاهی، خمیرمایه خشک، نمک تصویه شده(0.7%)، بهبود دهنده(بیکربنات سدیم، پیروفسفات سدیم، 0.17%)، شکر سفید(0.3%)، طعم دهنده ها(پودر فلفل قرمز، سیر، پیاز، زردچوبه، آویشن 0.4%)، بتاکاروتن(رنگ خوراکی 0.08%، ADI=5) و آب آشامیدنی.

4 عدد(310گرمی)دانلود تصویر بسته بندی
جهت دریافت مجموعه کاتالوگ محصولات، کلیلک کنید
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت یاران امید رضا می باشد.
Designed & Developed By IranRGB.ir